ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Αντίδραση του νατρίου με το νερό

Στο πείραμα αυτό, ένα μικρό κομμάτι νατρίου (Na), προστίθεται σε ένα ποτήρι με νερό. Η αντίδραση είναι εντονότατη και ισχυρά εξώθερμη. Το νερό όταν έρθει σε επαφή με το νάτριο αντιδρά και το νάτριο φαίνεται να τρέχει πάνω στο νερό. Μετά την αντίδραση, η θερμοκρασία του νερού έχει ανέβει αρκετά.

Το αέριο που συλλέγεται κατά την αντίδραση, δηλ. το υδρογόνο, προκαλεί κρότο αν πλησιάσουμε ένα σπίρτο, ενώ το διάλυμα που προκύπτει αλλάζει το χρώμα του δείκτη φαινολοφθαλεΐνη σε κόκκινο.

Με την εξάτμιση του διαλύματος λαμβάνεται λευκό στερεό, το υδροξείδιο του νατρίου.