ΘΕΜΑ
Η διάσπαση του νερού με λίγα λόγια

Η διάσπαση του νερού με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί της διάσπασης του νερού, των χημικών ενώσεων και στοιχείων
  • Οι καθαρές χημικές ουσίες είναι τα χημικά στοιχεία και οι χημικές ενώσεις.  
  • Οι καθαρές ουσίες χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες φυσικές σταθερές, όπως είναι το σημείο βρασμού, η πυκνότητα, το σημείο τήξης, η αγωγιμότητα, κ.α.       
  • Τα χημικά στοιχεία είναι οι χημικές ουσίες που δε μπορούν να διασπαστούν σε άλλες απλούστερες με χημικές μεθόδους.  
  • Τα χημικά στοιχεία διακρίνονται σε μέταλλα και αμέταλλα.  
  • Οι χημικές ενώσεις είναι οι χημικές ουσίες που με κατάλληλες χημικές μεθόδους μπορούν να διασπαστούν σε απλούστερες.  
  • Οι χημικές ενώσεις αποτελούνται από δύο ή περισσότερα χημικά στοιχεία με σταθερή αναλογία μαζών.  
  • Κατά την ηλεκτρόλυση το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο.