ΘΕΜΑ

Το Περιβάλλον

Body
To περιβάλλον μπορεί να είναι φυσικό, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη φύση, αλλά και ανθρωπογενές μετά από παρεμβάσεις του ανθρώπου.

Πριν μιλήσουμε για τη Χημεία καλό είναι να εξετάσουμε πρώτα το περιβάλλον γύρω μας.

Όλα όσα υπάρχουν γύρω μας μπορούν να διακριθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

Ότι δημιουργήθηκε από φυσικούς παράγοντες αποτελεί το φυσικό περιβάλλον.

Οι άνθρωποι για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους, μετατρέπουν κατάλληλα τα φυσικά υλικά και προκύπτουν ανθρώπινες κατασκευές οι οποίες συναποτελούν το ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ένα απλό παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε τι είναι οι λίμνες. Η Αθήνα υδρεύεται κυρίως από τέσσερις λίμνες, με τις δύο πιο κοντινές σε αυτήν να είναι η λίμνη του Μαραθώνα και η λίμνη της Υλίκης.

Η λίμνη Μαραθώνα δημιουργήθηκε με ανθρώπινη παρέμβαση όταν κατασκευάστηκε ένα φράγμα στη συμβολή δύο χειμάρρων της Αττικής, άρα είναι ανθρωπογενής.

Η λίμνη του Μαραθώνα
Λίμνη Μαραθώνα

Αντίθετα η λίμνη Υλίκη έχει σχηματιστεί με φυσικό τρόπο από νερά που δεν μπόρεσαν να βρουν διέξοδο προς τη θάλασσα και γέμισαν μια φυσική λεκάνη που περιβάλλεται από βουνά, δημιουργώντας μια φυσική λίμνη.

Η λίμνη της Υλίκης
Λίμνη Υλίκη