Οι Χημικές Αντιδράσεις

Οι Χημικές Αντιδράσεις

Σε ένα φυσικό φαινόμενο μια ουσία αλλάζει φυσική κατάσταση ή διαλύεται μέσα σε ένα υγρό, αλλά οι ιδιότητες της δεν χάνονται και δεν δημιουργείται κάποια καινούρια ένωση. Αντίθετα, στα χημικά φαινόμενα όταν πραγματοποιείται μία χημική αντίδραση, οι ουσίες που αντιδρούν μετατρέπονται σε κάποια άλλη ένωση και προκύπτει ως προϊόν μια ή περισσότερες νέες χημικές ενώσεις που έχουν νέες ιδιότητες.

Στις χημικές αντιδράσεις η μάζα των προϊόντων είναι πάντα ίση με αυτή των αντιδρώντων. Μία αντίδραση για να πραγματοποιηθεί μπορεί να χρειάζεται θερμότητα, να είναι δηλαδή ενδόθερμη ή μπορεί να παράγει θερμότητα και να είναι εξώθερμη.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης