Το Νερό στη Ζωή μας

Το Νερό στη Ζωή μας

Το νερό υπάρχει παντού και είναι απαραίτητο για την ζωή του ανθρώπου και όχι μόνο. Το νερό στη φύση υπάρχει ως υγρό, στερεό ή αέριο, ενώ μπορεί να είναι γλυκό ή αλμυρό.

Η ποσότητα το γλυκού νερού στη φύση και ιδιαίτερα του πόσιμου είναι πολύ περιορισμένη και γι’ αυτό είναι απαραίτητη η σωστή διαχείριση του.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Παρουσιάσεις

Πειράματα

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης