ΘΕΜΑ
Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Body
Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως εναλλακτικές πηγές ενέργειας έναντι των συμβατικών πηγών.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα που χρήζει αντιμετώπισης. Αυτό δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Η επίτευξη του στόχου αυτού είναι αποτέλεσμα προσπάθειας της πολιτείας, του κόσμου της βιομηχανίας και των πολιτών με την τήρηση κάποιων κανόνων, τη λήψη μέτρων πρόληψης, και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας ή καυσίμων με μικρότερη εκπομπή ρύπων.

Ιδανικά, θα θέλαμε να αντικατασταθούν τα συμβατικά καύσιμα ως πηγή ενέργειας, όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο,  από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή και αιολική ενέργεια. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, είναι σημαντικότατη η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Παράδειγμα χρήσης αυτής της μορφής ενέργειας είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. Χρησιμότατη είναι και η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας από σύγχρονες εγκαταστάσεις, η οποία είναι ικανή να ηλεκτροδοτήσει ακόμα και μικρά χωριά.

Όσον αφορά στα οχήματα, συνίσταται η χρήση νέων καυσίμων λιγότερο ρυπογόνων, όπως είναι το υδρογόνο που καίγεται προς νερό και η αλκοόλη η οποία κατά την καύση της παράγει μόνο CO2. Βέβαια, η χρήση τους απαιτεί αλλαγές και στις μηχανές των αυτοκινήτων, αλλά και στον τρόπο ζωής του ανθρώπου, καθώς μπορούν να καλυφθούν ενεργειακά με αυτόν τον τρόπο λιγότερο ενεργοβόρες δραστηριότητες.