Το Διοξείδιο του Άνθρακα

Το Διοξείδιο του Άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο και άγευστο αέριο το οποίο είναι πυκνότερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα. Χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή αναψυκτικών, στους πυροσβεστήρες και στον ξηρό πάγο. Παρασκευάζεται από την αντίδραση οξέων με ανθρακικά άλατα καθώς και από την καύση του άνθρακα.

Στη φύση το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από την κυτταρική αναπνοή και καταναλώνεται στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Θέματα

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης