ΘΕΜΑ
Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα με λίγα λόγια

Η σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί της σύστασης του ατμοσφαιρικού αέρα.
  • H γη περιβάλλεται από ένα μίγμα αερίων που αποτελεί την ατμόσφαιρά της και φθάνει σε ύψος περίπου τα 1.000 χιλιόμετρα.  
  • Η ατμόσφαιρα χωρίζεται σε στρώματα όπως η τροπόσφαιρα, η στρατόσφαιρα, η μεσόσφαιρα ,και η εξώσφαιρα.  
  • Ο αέρας, το αέριο μίγμα της ατμόσφαιρας, περιέχει άζωτο (78,08% v/v), οξυγόνο (20,95% v/v), αργό (0,93% v/v), διοξείδιο του άνθρακα (0,03% v/v) και άλλα αέρια (0,01% v/v).  
  • Στην ατμόσφαιρα υπάρχουν και υδρατμοί, η ποσότητα των οποίων εξαρτάται από τον τόπο και το κλίμα.