ΘΕΜΑ
Διαλυτότητα, κορεσμένα και ακόρεστα διαλύματα

Διαλυτότητα, κορεσμένα και ακόρεστα διαλύματα

Body
Κάποιες ουσίες είναι διαλυτές σε ένα διαλύτη, άλλες αδιάλυτες. Άλλες διαλύονται πολύ και άλλες λίγο. Κάθε ουσία έχει συγκεκριμένη διαλυτότητα σε κάθε διαλύτη.

Όλες οι ουσίες δεν διαλύονται το ίδιο στο νερό ή σε άλλο διαλύτη. Άλλες είναι διαλυτές, άλλες αδιάλυτες, άλλες διαλύονται πολύ και άλλες λίγο.

Παρατήρησε τα παρακάτω δύο μίγματα νερού και αλατιού:

  1. Στο πρώτο όλο το αλάτι έχει διαλυθεί και αν προσθέσουμε και άλλο αλάτι θα διαλυθεί και αυτό. Ένα τέτοιο διάλυμα καλείται ακόρεστο διάλυμα.
  2. Στο δεύτερο ένα μέρος του αλατιού που προσθέσαμε έχει διαλυθεί και το υπόλοιπο παραμένει αδιάλυτο ακόμα και μετά από μακροχρόνια ανάδευση. Το υπερκείμενο διάλυμα σε αυτή την περίπτωση καλείται κορεσμένο διάλυμα. 
glasses
Ακόρεστο και κορεσμένο διάλυμα

Αν αποχύσουμε το υπερκείμενο διάλυμα και ξηράνουμε το στερεό αδιάλυτο αλάτι ζυγίζει 8 g. Άρα έχουν διαλυθεί 72 g αλατιού. Τα 200 mL νερού δεν μπορούν να διαλύσουν περισσότερη ποσότητα αλατιού.

Η μέγιστη ποσότητα μιας ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη σε ορισμένες συνθήκες καλείται διαλυτότητα της ουσίας στο διαλύτη. Η διαλυτότητα σε υγρούς διαλύτες μετριέται σε g ουσίας σε 100 g διαλύτη. Στον πίνακα δίνονται οι τιμές διαλυτότητας μερικών ουσιών στο νερό. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος της διαλυτότητας τόσο πιο διαλυτή είναι η ουσία.

Ουσία Διαλυτότητα: g ουσίας σε 100g νερού στους 20οC
Άμμος 0 (αδιάλυτη)
Οξυγόνο Ο2 0,004
Διοξείδιο του άνθρακα CO2 0,014
Θειικός χαλκός CuSO4 33
Αλάτι NaCl 36
Ζάχαρη 204
Αλκοόλη απεριόριστη