ΘΕΜΑ
Φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου

Φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου

Body
Φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου ως προς το χρώμα, την οσμή, τη γεύση, τη διαλυτότητά του στο νερό και την περιεκτικότητά του.

Το οξυγόνο είναι ένα αέριο άχρωμο, άοσμο και άγευστο.

Η διαλυτότητά του στο νερό και γενικά σε υδατικά διαλύματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, η ποσότητα αυτή του οξυγόνου που διαλύεται στο νερό είναι αρκετή για να αναπνέουν οι υδρόβιοι οργανισμοί.

Αποτελεί το 21% v/v του ατμοσφαιρικού αέρα, αλλά υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό τόσο στο στερεό φλοιό της γης ενωμένο με άλλα στοιχεία (47% w/w) όσο και στα νερά των ποταμών, λιμνών και θαλασσών (89% v/v).

Ελεύθερο στη φύση το βρίσκουμε μόνο ως διατομικό μόριο με τύπο O2.

Μοριακό μοντέλο Οξυγόνου, Ο2