ΘΕΜΑ
Τα κυριότερα ορυκτά καύσιμα της Ελλάδας

Τα κυριότερα ορυκτά καύσιμα της Ελλάδας

Body
Μια αναφορά στα κυριότερα καύσιμα της χώρας μας, το λιγνίτη, την τύρφη και το πετρέλαιο.

Τα κυριότερα ορυκτά καύσιμα της χώρας μας είναι ο λιγνίτης (π.χ. στη Μεγαλόπολη), η τύρφη (στη Χαλκιδική) και το πετρέλαιο (στη Θάσο).

Σημαντική οικονομική σημασία για τη χώρα μας έχει ο λιγνίτης καθώς βρίσκεται σε αφθονία στο υπέδαφος της Ελλάδας, ενώ παράλληλα είναι χαμηλό το κόστος εξαγωγής και εκμετάλλευσής του.

Λιγνίτης
Λιγνίτης.

Η τύρφη, από την άλλη πλευρά, είναι καύσιμο κατώτερης ποιότητας με χαμηλή θερμαντική αξία. Σε κάποιες φτωχές χώρες χρησιμοποιείται ως μέσο οικιακής θέρμανσης, ενώ στην Ελλάδα κυρίως ως λίπασμα, για την παρασκευή νίτρου και ως μονωτικό υλικό.

Τύρφη
Τύρφη.

Το πετρέλαιο είναι ένα παχύρρευστο, μαύρο υγρό πέτρωμα και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φυσικές πηγές ενέργειας. Η ανακάλυψη πηγών πετρελαίου στη χώρα μας είναι πολύ σημαντική σε οικονομικό επίπεδο, καθώς πέρα από τη Θάσο πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν πως υπάρχει πετρέλαιο και σε άλλα μέρη του Αιγαίου και του Ιoνίου Πελάγους.

Κοιτάσματα πετρελαίου του Πρίνου
Κοιτάσματα πετρελαίου του Πρίνου.