ΚΟΥΙΖ

Τα ορυκτά ως συστατικά των πετρωμάτων

Έλεγξε τις γνώσεις σου σχετικά με τα ορυκτά ως συστατικά των πετρωμάτων απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήσεις