ΘΕΜΑ
Οι χημικές εξισώσεις με λίγα λόγια

Οι χημικές εξισώσεις με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί χημικών εξισώσεων.
  • Η χημική εξίσωση αποτελεί το συμβολισμό μιας χημικής αντίδρασης με βάση σύμβολα στοιχείων και μοριακούς τύπους και αριθμητικούς συντελεστές.  
  • Οι συντελεστές στις χημικές εξισώσεις δηλώνουν την αναλογία ατόμων ή μορίων με την οποία αντιδρούν τα αντιδρώντα και παράγονται τα προϊόντα.  
  • Σε μία χημική εξίσωση γράφονται κατ' αρχήν οι χημικοί τύποι των αντιδρώντων ουσιών, στη συνέχεια ένα δεξί βέλος, που σημαίνει "παράγεται" ή "σχηματίζεται" και τέλος γράφονται οι χημικοί τύποι των μορίων ή ατόμων που αποτελούν τα προϊόντα της αντίδρασης.
  • Μια χημική εξίσωση πρέπει να είναι ισοσταθμισμένη, δηλαδή να περιέχει αριστερά και δεξιά το ίδιο πλήθος ατόμων κάθε στοιχείου.