ΘΕΜΑ
Ο Άνθρακας και το Πυρίτιο με λίγα λόγια

Ο Άνθρακας και το Πυρίτιο με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί άνθρακα και πυριτίου.
  • Ο άνθρακας και το πυρίτιο είναι αμέταλλα στοιχεία και ανήκουν στην 14η ομάδα του Περιοδικού Πίνακα.
  • Όλες οι ενώσεις του άνθρακα είναι οργανικές εκτός από το ανθρακικό οξύ και τα άλατά του και τα οξείδια του άνθρακα.
  • Τα κονιάματα είναι μίγματα που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των οικοδομικών υλικών. Αυτά είναι το τσιμέντο, που αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο και είναι ένα υδατοπαγές κονίαμα και το ασβεστοκονίαμα (σοβάς), που είναι ένα αεροπαγές κονίαμα.
  • Οι φυσικοί άνθρακες είναι κρυσταλλικοί, όπως το διαμάντι και ο γραφίτης, και άμορφοι, όπως ο ανθρακίτης, ο λιθάνθρακας, ο λιγνίτης και η τύρφη.
  • Οι τεχνητοί άνθρακες είναι το κωκ, ο ενεργός άνθρακας, ο ζωικός άνθρακας και τα ξυλοκάρβουνα.
  • Το διοξείδιο του πυριτίου αποτελεί το βασικό συστατικό της άμμου και έχει μεγάλη μηχανική αντοχή και σκληρότητά και είναι σχετικά χημικά αδρανές.
  • Το γυαλί παράγεται σε φούρνους υψηλών θερμοκρασιών από μίγμα ασβεστόλιθου, άμμου, και ανθρακικού νατρίου.
  • Τα κεραμικά παράγονται από άργιλο (πηλό), δηλαδή είναι μίγμα ενώσεων του αργιλίου, του πυριτίου και του οξυγόνου.
  • Η λειτουργία των Η/Υ βασίζεται στις ημιαγωγικές ιδιότητες του πυριτίου, ενώ οι οπτικές ίνες κατασκευάζονται από καθαρό διοξείδιο του πυριτίου.