ΘΕΜΑ
Η ρύπανση του νερού με λίγα λόγια

Η ρύπανση του νερού με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί της ρύπανσης του νερού.
  • Η ρύπανση των νερών αποτελεί σήμερα σημαντικό πρόβλημα.  
  • Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης του νερού είναι τα βιομηχανικά και αστικά υγρά απόβλητα, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τα ατυχήματα της ναυσιπλοΐας.  
  • Οι επικίνδυνες ουσίες από τη ρύπανση των νερών συσσωρεύονται στους ιστούς διαφόρων οργανισμών της τροφικής αλυσίδας με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο.  
  • Το αποτέλεσμα της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων είναι η ρύπανση των νερών και ο ευτροφισμός.  
  • Η επεξεργασία των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων με χημικές και βιολογικές μεθόδους αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη.