Αλατα

Εξουδετέρωση και τα 'Αλατα

Η αντίδραση ενός οξέος με μία βάση ονομάζεται εξουδετέρωση και οδηγεί στη δημιουργία ενός άλατος και νερού. Μετά την εξουδετέρωση το pH του διαλύματος γίνεται ουδέτερο και ίσο με 7. Τα άλατα είναι στερεές κρυσταλλικές ουσίες, διαλυτές ή αδιάλυτες στο νερό.

Για να ονομάσουμε ένα άλας βάζουμε πρώτα το όνομα του αμετάλλου που προέρχεται από το οξύ και στη συνέχεια το όνομα του μετάλλου που προέρχεται από τη βάση. Κάποια άλατα είναι το χλωριούχο νάτριο, το θειικό μαγνήσιο και ο θειικό ασβέστιο δηλαδή ο γύψος.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Εικονικά Εργαστήρια

Γνωριμία με τα Μόρια

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης