ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Oι χημικές εξισώσεις σχηματισμού αλάτων

Oι χημικές εξισώσεις σχηματισμού αλάτων

Body
Ο τρόπος γραφής των χημικών εξισώσεων των αντιδράσεων σχηματισμού των αλάτων

Τα άλατα σχηματίζονται κατά την εξουδετέρωση ενός οξέος από μια βάση.

Σχηματισμός ευδιάλυτου άλατος (χλωριούχο νάτριο):

HCl(aq) + NaOH(aq)→ NaCl(aq) + Η2O(l)

Σχηματισμός δυσδιάλυτου άλατος (θειικό βάριο):

Η2SO4(aq) + Ba(ΟΗ)2(aq)→ BaSO4(aq) + 2Η2O(l)

Άλατα σχηματίζονται επίσης κατα την αντίδραση οξέων με δραστικά μέταλλα.

Σχηματισμός του χλωριούχου ψευδαργύρου:

2 HCl(aq) + Zn(s)ZnCl2(aq) + H2(g)

Σχηματισμός αλάτων γίνεται και κατα την αντίδραση οξέων με ανθρακικά άλατα.

Σχηματισμός του χλωριούχου ασβεστίου:

2 HCl(aq) + CaCO3(s) CO2(g) + CaCl2(aq) + H2O(l)

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι αντιδράσεις που δίνουν άλατα δεν περιορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις, αυτές εδώ είναι οι πιο κοινές.