Η Διάσπαση του Νερού

Η Διάσπαση του Νερού

Η ύλη αποτελείται από μίγματα και καθαρές ουσίες. Οι καθαρές ουσίες, μπορεί να είναι  χημικές ενώσεις ή χημικά στοιχεία χαρακτηρίζονται από ορισμένες φυσικές σταθερές, χαρακτηριστικές για κάθε μία από αυτές, όπως το σημείο βρασμού και η πυκνότητα.

Οι χημικές ενώσεις σχηματίζονται από την ένωση δύο ή περισσότερων χημικών στοιχείων με σταθερή αναλογία μαζών για κάθε ένωση. Για τη διάσπαση μίας ένωσης δεν αρκούν οι φυσικές μέθοδοι, αλλά χρειάζονται χημικές μέθοδοι όπως η ηλεκτρόλυση με την οποία η χημική ένωση νερό διασπάται στα χημικά στοιχείς υδρογόνο και οξυγόνο.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Παρουσιάσεις

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης