ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού

Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού. Σε ειδική συσκευή που αποτελείται από δύο ανεστραμμένους σωλήνες προστίθεται νερό στο οποίο περιέχεται λίγο οξύ και στη συνέχεια εισάγονται δύο ηλεκτρόδια που είναι συνδεδεμένα με μπαταρία.

Παρατηρούμε ότι προκύπτουν δύο αέρια. Το πρώτο φουντώνει τη φλόγα του σπίρτου και είναι το οξυγόνο. Το δεύτερο έχει διπλάσιο όγκο, δίνει χαρακτηριστικό κρότο αν πλησιάσουμε μια φλόγα και είναι το υδρογόνο.