ΘΕΜΑ
Διύλιση αργού πετρελαίου

Διύλιση αργού πετρελαίου

Body
Που βασίζεται η διαδικασία της διύλισης, τα προϊόντα της και οι ιδιότητες και χρήσεις αυτών.

Το αργό πετρέλαιο είναι ένα μίγμα αερίων, υγρών και στερεών υδρογονανθράκων. Η πρώτη επεξεργασία μετά την εξόρυξή του είναι ο διαχωρισμός των συστατικών του, δηλαδή η διαδικασία της διύλισής του. Με τη διύλιση παραλαμβάνουμε διάφορα μίγματα υδρογονανθράκων με παρόμοιες φυσικές ιδιότητες. Έτσι, κάθε μίγμα προϊόν της διύλισης, όπως το ντίζελ ή η βενζίνη, περιέχει υδρογονάνθρακες με παραπλήσιο αριθμό ανθράκων και σημεία βρασμού.

Για τη διύλιση του πετρελαίου εκμεταλλευόμαστε τις διαφορετικές θερμοκρασίες βρασμού των υδρογονανθράκων. Έτσι, θερμαίνουμε το πετρέλαιο σε υψηλή θερμοκρασία ώστε να εξαερωθεί. Στη συνέχεια, αρχίζουμε να ψύχουμε το αέριο μίγμα. Η ομάδα των υδρογονανθράκων με τα πιο ψηλά σημεία βρασμού θα υγροποιηθεί πρώτη, ενώ αυτοί με τα χαμηλά σημεία βρασμού τελευταία. Η μέθοδος αυτή καλείται κλασματική απόσταξη και πραγματοποιείται στα διυλιστήρια.

Το προϊόντα διύλισης καλούνται κλάσματα πετρελαίου και είναι υλικά πολύ γνωστά σε όλους μας: υγραέρια, βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ, ορυκτέλαια, παραφίνη, άσφαλτος, κ.α.

Παρακάτω δίνονται οι περιοχές των σημείων βρασμού και το εύρος των ατόμων του άνθρακα των μιγμάτων υδρογονανθράκων που αποτελούν τα κλάσματα του πετρελαίου και οι χρήσεις των κλασμάτων αυτών.

Πίνακας πληροφοριών των κλασμάτων πετρελαίου
Κλάσματα πετρελαίου