ΘΕΜΑ

Ανθρακικά άλατα και διοξείδιο του άνθρακα

Body
Τα ανθρακικά άλατα αποτελούν ενώσεις του άνθρακα καθώς επίσης και το διοξείδιο του άνθρακα, μια ένωση πολύ σημαντική, την οποία συναντάμε σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας.

Υπάρχουν ενώσεις που περιέχουν άνθρακα, αλλά δεν θεωρούνται οργανικές. Αυτές είναι τα ανθρακικά άλατα, όπως το μάρμαρο (CaCO3), τo ανθρακικό οξύ, H2CO3 , και τα οξείδια του άνθρακα CO και CO2.

Με τη βοήθεια του ποντικιού μπορείτε να περιστρέψετε στο χώρο τις παρακάτω ενώσεις

Μονοξείδιο του άνθρακα
Διοξείδιο του άνθρακα
2
Ανθρακικό οξύ
H2CO3
Μοριακά μοντέλα ανόργανων ενώσεων του άνθρακα.

Οι χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα, CO2 , είναι πολλές. Μια χρήση που όλοι γνωρίζουμε είναι τα "ανθρακούχα ποτά", δηλαδή κυρίως αναψυκτικά τα οποία μόλις τα ανοίξουμε αφρίζουν. Η παρουσία του CO2  δίνει στο ποτό το χαρακτηριστικό "κάψιμο" στο λαιμό.

carbon
Ανθρακούχο Ποτό

Όταν το COψυχθεί σε θερμοκρασία -78οC, στερεοποιείται και χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό μέσο. Το CO2 στην περίπτωση αυτή ονομάζεται "ξηρός πάγος".