Ο Περιοδικός Πίνακας

Ο Περιοδικός Πίνακας

Η ανακάλυψη των στοιχείων με την πάροδο του χρόνου οδήγησε στην ανάγκη ταξινόμησης τους με κάποιο τρόπο. Πατέρας του σύγχρονου περιοδικού πίνακα θεωρείται ο Ρώσος Μεντελέγιεφ (Mendeleev), ο οποίος κατέταξε τα στοιχεία με βάση το ατομικό τους βάρος.

Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας έχει 7 οριζόντιες σειρές, τις περιόδους και 18 στήλες, τις ομάδες. Τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες ιδιότητες.

Θέματα

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης