ΘΕΜΑ
Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας

Σύγχρονος Περιοδικός Πίνακας

Body
Η ταξινόμηση των χημικών στοιχείων στις 18 ομάδες και τις 7 περιόδους του Περιοδικού Πίνακα γίνεται σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό αλλά και τις ιδιότητές τους.

Ένας σύγχρονος Περιοδικόs Πίνακα αποτελείται από 7 οριζόντιες σειρές που ονομάζονται περίοδοι και αριθμούνται από 1 έως 7. Τα στοιχεία τοποθετούνται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό. Έτσι, διαπιστώνεται εύκολα ο νόμος της περιοδικότητας, δηλαδή η περιοδική μεταβολή των ιδιοτήτων των στοιχείων, ανάλογα με τη μεταβολή του ατομικού τους αριθμού.

Η ταξινόμηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα στοιχεία με παρόμοιες ιδιότητες να τοποθετούνται στην ίδια κατακόρυφη στήλη. Οι στήλες ονομάζονται ομάδες. Yπάρχουν 18 ομάδες και αριθμούνται από 1 έως 18.

Έτσι, για παράδειγμα, το Li (Z=3) είναι εύτηκτο και αντιδρά έντονα με το νερό. Από κάτω του, στην ίδια, ομάδα είναι το Na (Ζ=11) και το Κ (Ζ=19) με τις ίδιες περίπου ιδιότητες.

Οι πιο δημοφιλείς ομάδες του Περιοδικού Πίνακα είναι γνωστές με χαρακτηριστικά ονόματα. Η είναι η ομάδα των αλκαλίων, η ομάδα των αλκαλικών γαιών, η 17η των αλογόνων και η 18η η ομάδα των ευγενών αερίων.

Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων
 
Αμέταλλα
 
Αλκάλια
 
Αλκαλικές Γαίες
 
Στοιχεία Μετάπτωσης
Άλλα Μέταλλα
 
Μεταλλοειδή
 
Αλογόνα
 
Ευγενή Αέρια
 
Λανθανίδες
 
Ακτινίδες
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
1
1
Η
Υδρογόνο
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
2
Ηe
Ήλιο
2
3
Li
Λίθιο
4
Be
Βηρύλιο
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
B
Βόριο
6
C
Άνθρακας
7
N
Άζωτο
8
O
Οξυγόνο
9
F
Φθόριο
10
Ne
Νέον
3
11
Na
Νάτριο
12
Mg
Μαγνήσιο
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
Si
Πυρίτιο
15
P
Φωσφόρος
16
S
Θείο
17
Cl
Χλώριο
18
Ar
Αργό
4
19
K
Κάλιο
20
Ca
Ασβέστιο
21
Sc
Σκάνδιο
22
Ti
Τιτάνιο
23
V
Βανάδιο
24
Cr
Χρώμιο
25
Mn
Μαγγάνιο
26
Fe
Σίδηρος
27
Co
Κοβάλτιο
28
Ni
Νικέλιο
29
Cu
Χαλκός
30
Zn
Ψευδάργυρος
32
Ge
Γερμάνιο
33
As
Αρσενικό
34
Se
Σελήνιο
35
Br
Βρώμιο
36
Kr
Κρυπτό
5
37
Rb
Ρουβίδιο
38
Sr
Στρόντιο
39
Y
Ύτριο
40
Zr
Ζιρκόνιο
41
Nb
Νιόβιο
42
Mo
Μολυβδένιο
43
Tc
Τεχνήτιο
44
Ru
Ρουθήνιο
45
Rh
Ρόδιο
46
Pd
Παλλάδιο
47
Ag
Άργυρος
48
Cd
Κάδμιο
51
Sb
Αντιμόνιο
52
Te
Τελλούριο
53
I
Ιώδιο
54
Xe
Ξένο
6
55
Cs
Καίσιο
56
Ba
Βάριο
57-71
La-Lu
Λανθανίδες
72
Hf
Χάφνιο
73
Ta
Ταντάλιο
74
W
Βολφράμιο
75
Re
Ρήνιο
76
Os
Όσμιο
77
Ir
Ιρίδιο
78
Pt
Λευκόχρυσος
79
Au
Χρυσός
80
Hg
Υδράργυρος
84
Po
Πολώνιο
85
At
Άστατο
86
Rn
Ραδόνιο
7
87
Fr
Φράνκιο
88
Ra
Ράδιο
89-103
Ac-Lr
Ακτινίδες
104
Rf
Ραδερφόρντιο
105
Db
Ντούμπνιο
106
Sg
Σημπόργκιο
107
Bh
Μπόριο
108
Hs
Χάσιο
109
Mt
Μαϊτνέριο
110
Ds
Νταρμστάντιο
111
Rg
Ρεντγκένιο
112
Cn
Κοπερνίκιο
117
Ts
Τενέσιο
118
Og
Ογκανέσσιο
 
 
 
6
57
La
Λανθάνιο
58
Ce
Δημήτριο
59
Pr
Πρασεοδύμιο
60
Nd
Νεοδύμιο
61
Pm
Προμήθειο
62
Sm
Σαμάριο
63
Eu
Ευρώπιο
64
Gd
Γαδολίνιο
65
Tb
Τέρβιο
66
Dy
Δυσπρόσιο
67
Ho
Όλμιο
68
Er
Έρβιο
69
Tm
Θούλιο
70
Yb
Υττέρβιο
71
Lu
Λουτήτιο
 
 
7
89
Ac
Ακτίνιο
90
Th
Θόριο
91
Pa
Πρωτακτίνιο
92
U
Ουράνιο
93
Np
Ποσειδώνιο
94
Pu
Πλουτώνιο
95
Am
Αμερίκιο
96
Cm
Κιούριο
97
Bk
Μπερκέλιο
98
Cf
Καλιφόρνιο
99
Es
Αϊνστάνιο
100
Fm
Φέρμιο
101
Md
Μεντελέβιο
102
No
Νομπέλιο
103
Lr
Λωρένσιο