ΘΕΜΑ
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Body
Τι προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.

Με τον όρο «φαινόμενο του θερμοκηπίου» εννοούμε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας με την απορρόφηση μέρους της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τη Γη. Το διοξείδιο του άνθρακα αλλά και άλλα αέρια της ατμόσφαιρας είναι αυτά που απορροφούν την ακτινοβολία αυτή με αποτέλεσμα να θερμαίνουν τον πλανήτη Γη. Χωρίς το φαινόμενο αυτό, οι συνθήκες που θα επικρατούσαν δε θα ήταν κατάλληλες για την ανάπτυξη της ζωής, καθώς η μέση θερμοκρασία της Γης θα έφτανε τους -20οC.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό γίνεται ολοένα και πιο έντονο έχοντας σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη. Οι συνεχώς αυξανόμενες καύσεις για παραγωγή ενέργειας και η μείωση της φωτοσύνθεσης είναι δύο κύριοι παράγοντες για την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια για την μεγαλύτερη απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Αν η απορρόφηση συνεχίσει να αυξάνεται με αυτούς τους ρυθμούς, αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες, οι τυφώνες, οι έντονες βροχοπτώσεις και παράλληλα να λιώσουν οι πάγοι κάτι που θα επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες.

Φαινόμενο του θερμοκηπίου
Φαινόμενο του θερμοκηπίου