ΘΕΜΑ
Τα μέταλλα με λίγα λόγια

Τα μέταλλα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί μετάλλων
  • Τα χημικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως μέταλλα δεν αποτελούν μια ομάδα, αλλά περιλαμβάνουν πολλές ομάδες του Περιοδικού Πίνακα όπως τα Αλκάλια (εκτός του υδρογόνου), οι Αλκαλικές Γαίες, τα Στοιχεία Μετάπτωσης, οι Λανθανίδες, οι Ακτινίδες, κ.α.
  • Τα μέταλλα που είναι όλα σκληρά στερεά, εκτός από τον υδράργυρο που είναι υγρός, έχουν αργυρόλευκο χρώμα, εκτός από τον χαλκό που είναι κοκκινωπός και τον χρυσό που είναι κίτρινος, έχουν έντονη λάμψη, είναι ελατά και όλκιμα, έχουν υψηλά σημεία τήξης και είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού και της θερμότητας.
  • Τα δραστικά μέταλλα αντιδρούν με τα οξέα και προκύπτει υδρογόνο και άλατα των μετάλλων, αλλά και με άλατα άλλων μετάλλων στα οποία τα αντικαθιστούν.
  • Η σειρά δραστικότητας των μετάλλων είναι: Li > K > Na > Mg > Al > Zn > Fe > H > Cu > Ag > Pt.
  • Τα κράματα είναι μίγματα διάφορων μετάλλων. Λαμβάνονται με σύντηξη των συστατικών τους σε διάφορες αναλογίες μέσα σε χωνευτήρια και στη συνέχεια ψύξη και στερεοποίηση του τήγματος. Έχουν βελτιωμένες ιδιότητες από τα συστατικά τους καθαρά μέταλλα όπως αυξημένη σκληρότητα ή χημική αδράνεια.

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης