ΘΕΜΑ
Οι χημικές αντιδράσεις με λίγα λόγια

Οι χημικές αντιδράσεις με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί χημικών αντιδράσεων.
  • Τα φυσικά φαινόμενα είναι οι μεταβολές της ύλης που δε συνοδεύονται από σχηματισμό νέων ουσιών.
  • Τα χημικά φαινόμενα είναι οι μεταβολές της ύλης που συνοδεύονται από σχηματισμό νέων ουσιών.
  • Η χημική αντίδραση είναι μια χημική μεταβολή κατά την οποία σχηματίζεται μια τουλάχιστον νέα ουσία.  
  • Σε μια χημική αντίδραση οι αρχικές ουσίες ονομάζονται αντιδρώντα, ενώ οι ουσίες που σχηματίζονται προϊόντα.  
  • Στις χημικές αντιδράσεις τα άτομα των αντιδρώντων αναδιατάσσονται και δημιουργούν νέες ουσίες, τα προϊόντα.  
  • Στις χημικές αντιδράσεις η συνολική μάζα των αντιδρώντων είναι ίση με τη συνολική μάζα των προϊόντων σύμφωνα με την αρχή της διατήρησης της μάζας που διατυπώθηκε από τον Lavoisier.  
  • Οι αντιδράσεις που συνοδεύονται από έκλυση θερμότητας ονομάζονται εξώθερμες αντιδράσεις. 
  •  Οι αντιδράσεις που συνοδεύονται από απορρόφηση θερμότητας ονομάζονται ενδόθερμες αντιδράσεις.