ΘΕΜΑ
Η Χημεία γύρω μας με Λίγα Λόγια

Η Χημεία γύρω μας με Λίγα Λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί της Χημείας γύρω μας
  • Το περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως φυσικό ή ανθρωπογενές.    
  • Τα υλικά διακρίνονται σε φυσικά και τεχνητά.   
  • Η Χημεία είναι η επιστήμη που μελετά τα χημικά φαινόμενα και τις ιδιότητες των χημικών ουσιών, και το πως αυτές μετασχηματίζονται σε άλλες νέες ουσίες.   
  • Τα χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται σε όλους τους τομείς της καθημερινής μας ζωής και της βιομηχανίας. 
  • Τα επιτεύγματα της χημείας βρίσκουν και κακή χρήση ή δημιουργούν παρενέργειες.   
  • Η χημεία συνεργάζεται στενά και ανταλλάσσει γνώσεις και με άλλες επιστήμες όπως, η φυσική, η ιατρική, η βιολογία, η νομική, κ.λπ.