ΘΕΜΑ
Το οξυγόνο με λίγα λόγια

Το οξυγόνο με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί του οξυγόνου.
 • Το οξυγόνο, το πιο διαδεδομένο χημικό στοιχείο στη γη, είναι αέριο άχρωμο, άγευστο και άοσμο και διαλύεται ελάχιστα στο νερό.  
 • Το οξυγόνο μπορεί να παρασκευαστεί στο εργαστήριο με την ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού ή τη θέρμανση οξειδίων, αλλά σε μεγάλες ποσότητες παραλαμβάνεται από την υγροποίηση του αέρα.  
 • Η αντίδραση του οξυγόνου με χημικά στοιχεία και ενώσεις καλείται οξείδωση.  
 • Τα προϊόντα της οξείδωσης των χημικών στοιχείων καλούνται οξείδια
 • Τα οξείδια των αμετάλλων είναι αέρια, ενώ τα οξείδια των μετάλλων είναι στερεά.  
 • Όταν μια οξείδωση πραγματοποιείται γρήγορα και συνοδεύεται από εμφάνιση φλόγας καλείται καύση.  
 • Η αναπνοή των έμβιων όντων συνίσταται στην πρόσληψη οξυγόνου και στην καύση με αυτό των τροφών. Έτσι εξασφαλίζεται η απαραίτητη ενέργεια για την ανάπτυξη και λειτουργία των έμβιων όντων. 
 • Το οξυγόνο που καταναλώνεται με την αναπνοή αναπληρώνεται από τα φυτά με τη φωτοσύνθεση.  
 • Το οξυγόνο έχει σημαντικές εφαρμογές στην ιατρική, την τεχνολογία και τη χημική βιομηχανία.       
   

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης