ΘΕΜΑ
Η ατμοσφαιρική ρύπανση με λίγα λόγια

Η ατμοσφαιρική ρύπανση με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση
  • Η υπερκατανάλωση καυσίμων στη βιομηχανία και τις μεταφορές ρυπαίνει την ατμόσφαιρα με μεγάλες ποσότητες χημικών ενώσεων που δεν είναι φυσιολογικά συστατικά του αέρα. 
  • Τα ορατά αποτελέσματα της ρύπανσης είναι η αιθαλομίχλη ή καπνομίχλη και το φωτοχημικό νέφος.  
  • Οι πηγές της ρύπανσης είναι κυρίως η βιομηχανία και τα μέσα μεταφοράς που καίνε άνθρακα, πετρέλαιο και βενζίνη καθώς και μερικά φυσικά φαινόμενα όπως οι αυθόρμητες πυρκαγιές των δασών και τα ηφαίστεια.  
  • Οι χημικές ενώσεις που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα καλούνται ρυπαντές ή ρύποι και διακρίνονται σε αέριους και στερεούς.  
  • Οι αέριοι ρύποι είναι βασικά τα οξείδια του άνθρακα (CO, CO2), του αζώτου (NO, NO2) και του θείου (SO2, SO3), το όζον (O3), μερικοί από τους υδρογονάνθρακες και τα υπεροξείδια που είναι γνωστά ως PAN.  
  • Οι στερεοί ρύποι είναι η αιθάλη (καπνιά), οι ενώσεις του μολύβδου, ο αμίαντος, κ.α. και αιωρούνται στην ατμόσφαιρα ως μικροσκοπικά σωματίδια.  
  • Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης απαιτεί εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της χρήσης του αυτοκίνητου, ώστε να μειωθεί η καύση πετρελαίου και βενζίνης. Επίσης στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συμβάλουν η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η ηλιακή και αιολική ενέργεια, αλλά και νέων καυσίμων όπως το υδρογόνο και η αλκοόλη.