ΘΕΜΑ
Η Χημεία και οι Άλλες Επιστήμες

Η Χημεία και οι Άλλες Επιστήμες

Body
Η Χημεία συνεργάζεται και αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες επιστήμες με στόχο την βελτίωση ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.

H Χημεία συνδέεται με πολλές άλλες επιστήμες και αυτό της δίνει έναν ξεχωριστό κεντρικό ρόλο.

Για παράδειγμα:

  • Οι γεωλόγοι χρησιμοποιούν τη χημεία για να αναλύσουν και να αναγνωρίσουν τα ορυκτά.
  • Οι ωκεανογράφοι χρησιμοποιούν τη χημεία για να μελετήσουν το ρυθμό ανταλλαγής των θρεπτικών συστατικών ανάμεσα στα ωκεάνια στρώματα.
  • Οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν τη χημεία για να καθορίσουν την ηλικία, την απόσταση και τη σύσταση των ουράνιων σωμάτων.
  • Οι μηχανικοί βασίζονται στις σχέσεις χημικής δομής και ιδιοτήτων των ουσιών για να καθορίσουν την καταλληλόλητα διαφόρων υλικών για συγκεκριμένες εφαρμογές.
  • Οι περιβαλλοντολόγοι βασίζονται στη χημεία για να ερμηνεύσουν τις πηγές και να προβλέψουν τις συνέπειες φαινομένων όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η αύξηση της θερμοκρασίας και τη τρύπα του όζοντος.
  • Οι βιολόγοι και οι ιατροί βασίζονται στη χημεία για να ερμηνεύσουν τις βιολογικές διεργασίες και την επίδραση διάφορων ουσιών σε βιολογικά φαινόμενα.
  • Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν τη χημεία για να χρονολογήσουν υλικά και αντικείμενα και να αναγνωρίσουν την προέλευσή τους.
  • Οι νομικοί και οι ιατροδικαστές χρησιμοποιούν τη χημεία για να αναλύσουν τρόφιμα, υφάσματα και βιολογικά δείγματα για να διερευνήσουν παραβάσεις της νομοθεσίας.

Από τα παραπάνω παραδείγματα αναδεικνύεται η πολύπλευρη σχέση που έχει η Χημεία με τις άλλες επιστήμες. Για αυτό το λόγο η Χημεία χαρακτηρίζεται και ως Κεντρική Επιστήμη, καθώς συνδέει τις φυσικές επιστήμες με τις επιστήμες της ζωής και τις εφαρμοσμένες επιστήμες.

Παρακάτω απεικονίζεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα της ταξινόμησης των επιστημών, όπου φαίνεται η κεντρική θέση της Χημείας και η πολύπλευρη σύνδεση της με τις άλλες επιστήμες.