ΘΕΜΑ
Τα υποατομικά σωματίδια και τα ιόντα με λίγα λόγια

Τα υποατομικά σωματίδια και τα ιόντα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί των Τα υποατομικών σωματιδίων και των ιόντων.
 • Το άτομο συγκροτείται από τα πρωτόνια (p), τα νετρόνια (n) και τα ηλεκτρόνια (e).  
 • Τα πρωτόνια είναι θετικά φορτισμένα με ένα στοιχειώδες φορτίο
 • Τα νετρόνια είναι ηλεκτρικά ουδέτερα και έχουν μάζα ίση με τη μάζα των πρωτονίων
 • Τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούν τον πυρήνα του ατόμου, ο οποίος καταλαμβάνει μικρό μόνο μέρος του μεγέθους του ατόμου.  
 • Τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά φορτισμένα με ένα στοιχειώδες φορτίο, έχουν μάζα 1836 φορές μικρότερη από τη μάζα του πρωτονίου και κινούνται σε ένα μεγάλο χώρο γύρω από τον πυρήνα ως ένα νέφος ηλεκτρονίων.  
 • Ο ατομικός αριθμός (Ζ) εκφράζει το πλήθος των πρωτονίων του πυρήνα ενός ατόμου
 • Ο μαζικός αριθμός (Α) εκφράζει το άθροισμα πρωτονίων (Ζ) και νετρονίων (Ν), δηλαδή Α=Ζ+Ν. 
 • Όλα τα άτομα ενός στοιχείου έχουν τον ίδιο ατομικό αριθμό (Ζ).  
 • Όταν τα άτομα αποβάλλουν ή προσλαμβάνουν ηλεκτρόνια αποκτούν θετικό ή αρνητικό φορτίο αντιστοίχως. Τα φορτισμένα αυτά άτομα καλούνται ιόντα
 • Το φορτίο των ιόντων είναι ίσο σε απόλυτη τιμή με το πλήθος των ηλεκτρονίων που προσλαμβάνονται ή αποβαλλόνται από το ουδέτερο άτομο.
 • Τα ιόντα με θετικό φορτίο ονομάζονται κατιόντα 
 • Τα ιόντα με αρνητικό φορτίο ονομάζονται ανιόντα.