ΘΕΜΑ
Το διοξείδιο του άνθρακα με λίγα λόγια

Το διοξείδιο του άνθρακα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το προϊόν της οξείδωσης του άνθρακα, έχει μοριακό τύπο CO2 και αποτελεί το 0,032% v/v του ατμοσφαιρικού αέρα.  
  • Το διοξείδιο του άνθρακα θολώνει το ασβεστόνερο, δεν καίγεται, αλλά και δε συντηρεί τις καύσεις.  
  • Το διοξείδιο του άνθρακα προκύπτει από την καύση του άνθρακα, αλλά παρασκευάζεται επίσης με την επίδραση οξέων όπως το υδροχλωρικό οξύ, HCl, σε ανθρακικό ασβέστιο, CaCO3.  
  • Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται σε τεράστιες ποσότητες από την αναπνοή των ζώντων οργανισμών και από την καύση των καυσίμων.
  • Το διοξείδιο του άνθρακα καταναλώνεται από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση, στην οποία από το διοξείδιο τού άνθρακα και το νερό με τη βοήθεια της χλωροφύλλης και με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας παράγονται σάκχαρα και οξυγόνο.  
  • Το διοξείδιο του άνθρακα χρησιμοποιείται στα αναψυκτικά και τα αφρώδη ποτά, ως μέσο πυρόσβεσης και σε στερεά κατάσταση στους -80 oC (ξηρός πάγος) ως ψυκτικό μέσο.  
  • Το διοξείδιο του άνθρακα συμμετέχει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου απορροφώντας την εκπεμπόμενη από τη γη ακτινοβολία και συμβάλλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας της γης. Μια τυχόν αύξησή του μπορεί να επιφέρει κλιματολογικές αλλαγές.