ΘΕΜΑ
Η χημική αντίδραση

Η χημική αντίδραση

Body
Τι είναι μια χημική αντίδραση και ποιες αλλαγές επιφέρει στην αρχική ουσία;

Όταν ένα σιδερένιο αντικείμενο αφεθεί χωρίς προστασία για μεγάλο χρονικό διάστημα σκουριάζει. Δηλαδή, το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα ενώνεται με το σίδηρο και σχηματίζει οξείδιο του σιδηρού (σκουριά) σε μια διαδικασία γνωστή σε όλους ως οξείδωση.

Σκουριασμένη επιφάνεια
Σκουριασμένη επιφάνεια

Τα φυτά με τη βοήθεια του ηλιακού φωτός μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε γλυκόζη και οξυγόνο μια διαδικασία γνωστή σε όλους ως φωτοσύνθεση. Το νερό στην ηλεκτρόλυση με τη βοήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο.

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης
Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω παραδείγματα, κάποιες ουσίες ενώνονται με κάποιες άλλες και δίνουν διαφορετικές ή μια ουσία μπορεί να διασπαστεί σε κάποιες άλλες. Η μετατροπή μιας ή περισσοτέρων ουσιών σε τουλάχιστον μια άλλη νέα ουσία αποτελεί μια χημική αντίδραση.

Οι ουσίες πριν την αντίδραση αποτελούν τα αντιδρώντα, ενώ οι ουσίες που παράγονται είναι τα προϊόντα της αντίδρασης. Τα προϊόντα έχουν διαφορετικές ιδιότητες από τα αντιδρώντα, όπως διαφορετικό χρώμα, φυσική κατάσταση. κ.α. Παραδείγματος χάριν, στην οξείδωση ο σίδηρος εκτός από το μεταλλικό του χρώμα έχει χάσει και την ιδιότητα του να έλκεται από τους μαγνήτες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι πολλά αντιδρώντα μπορούν να δώσουν μόνο ένα προϊόν. Για παράδειγμα, το άζωτο ενώνεται με το υδρογόνο και δίνει πάντα αμμωνία.

Τύποι χημικών αντιδράσεων.
Οι βασικοί τύποι μιας χημικής αντίδρασης

Στις χημικές αντιδράσεις μπορεί οι ιδιότητες των αντιδρώντων να είναι διαφορετικές από αυτές των προϊόντων αλλά πάντα κάτι παραμένει σταθερό. Η μάζα των προϊόντων είναι ίση με αυτή των αντιδρώντων. Αυτό συμβαίνει γιατί η ύλη δεν εξαφανίζεται και δε δημιουργείται από το μηδέν.