ΘΕΜΑ
Περιεκτικότητα διαλύματος

Περιεκτικότητα διαλύματος

Body
Η περιεκτικότητα δηλώνει την ποσότητα μιας ουσίας που υπάρχει διαλυμένη σε ορισμένη ποσότητα ενός διαλύματος.

Όπως έχει οριστεί σε προηγούμενη ενότητα διάλυμα είναι το ομογενές μίγμα δύο ή περισσότερων ουσιών, και συγκεκριμένα του διαλύτη που βρίσκεται συνήθως σε μεγαλύτερη ποσότητα και των διαλυμένων ουσιών που αποτελούν τα υπόλοιπα συστατικά.

  • Η περιεκτικότητα ενός διαλύματος είναι ο αριθμός που εκφράζει την ποσότητα μιας διαλυμένης ουσίας που υπάρχει σε ορισμένη ποσότητα ενός διαλύματος.

Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στην ετικέτα ενός αναψυκτικού (διάλυμα) διαβάζουμε τα συστατικά του: νερό (διαλύτης), ζάχαρη 5% (διαλυμένη ουσία), κτλ. Δηλαδή, αναγράφεται η ποσότητα ζάχαρης που υπάρχει σε ορισμένη ποσότητα διαλύματος ή η περιεκτικότητα ζάχαρης στο αναψυκτικό.

Ας σημειωθεί ότι, ένα αναψυκτικό είναι το ίδιο γλυκό αν πιείς μια γουλιά, το μισό ποτήρι, ή  ολόκληρο το ποτήρι. Δηλαδή, η περιεκτικότητα ζάχαρης είναι σταθερή σε όλη τη μάζα του αναψυκτικού. Αυτό συμβαίνει με όλα τα διαλύματα αφού έχουν την ίδια σύσταση σε όλη τη μάζα τους.

Ετικέτα Αναψυκτικού
Ετικέτα Αναψυκτικού

Τέλος, όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα τόσο περισσότερη διαλυμένη ουσία περιέχεται σε συγκριμένη ποσότητα διαλύματος. Έτσι, εκφράσεις όπως "πιο αλμυρό" ή "πιο γλυκό" σημαίνουν ότι περιέχεται περισσότερο αλάτι ή ζάχαρη στη συγκεκριμένη ποσότητα ενός διαλύματος. Επίσης, αν υποθέσουμε ότι παρασκευάζουμε διάφορα διαλύματα νερού (διαλύτης) και χρώματος (διαλυμένη ουσία). το διάλυμα που έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα  θα έχει διαλυμένο το περισσότερο χρώμα, άρα θα είναι πιο πυκνό και πιο σκούρο όπως φαίνεται και την παρακάτω εικόνα.

Διάλυμα με διαφορετική περιεκτικότητα σε διαλυμένη ουσία
Διαλύματα με διαφορετική περιεκτικότητα σε διαλυμένη ουσία