ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ

Από το αραιό στο πυκνό

Στο πείραμα αυτό παρασκευάζονται δύο διαλύματα με τη διάλυση διαφορετικών ποσοτήτων ζάχαρης στην ίδια ποσότητα νερού. Αν δοκιμάσουμε τη γεύση των δύο διαλυμάτων η διαφορά τους είναι εμφανής. Αυτή είναι μια από τις σπάνιες φορές στη Χημεία που επιτρέπεται να δοκιμάσουμε τη γεύση μιας ουσίας ή ενός μίγματος.