ΘΕΜΑ
Η γεύση των βάσεων

Η γεύση των βάσεων

Body
Οι βάσεις έχουν καυστική γεύση και σαπωνοειδή υφή.

Τα περισσότερα προϊόντα καθαρισμού στο σπίτι, όπως τα υγρά για τα τζάμια, τα απορρυπαντικά σε σκόνη, τα σπρέι για τον καθαρισμό του φούρνου από τα καμένα λίπη, τα αποφρακτικά των αποχετεύσεων κ.α. περιέχουν ως δραστικά συστατικά ουσίες που ανήκουν στην αντίπαλη οικογένεια των οξέων, τις βάσεις

Απορρυπαντικά
Τα περισσότερα απορρυπαντικά αποτελούνται από βάσεις 

 

Οι βάσεις έχουν πικρή και καυστική γεύση. Η διαπίστωση αυτή έγινε με δοκιμή πολύ αραιών διαλυμάτων βάσεων και με πολλές επιφυλάξεις επειδή τα διαλύματα των βάσεων είναι επικίνδυνα για την υγεία. Οι βάσεις προσβάλουν έντονα τους ιστούς και εξαιτίας αυτής της δράσης τους ονομάζονται και καυστικά.

Μια ακόμα χαρακτηριστική ιδιότητα των βάσεων είναι η σαπωνοειδής υφή τους. Αυτό διαπιστώθηκε από επιστήμονες που πραγματοποίησαν δοκιμές για την αφή σε αραιά διαλύματα βάσεων.

Οι κυριότερες βάσεις είναι το υδροξείδιο του νατρίου ή όπως αλλιώς λέγεται καυστικό νάτριο (ΝaOH), υδροξείδιο του καλίου ή αλλιώς καυστικό κάλιο (ΚOH), το υδροξείδιο του ασβεστίου (Ca(OH)2) και η αμμωνία (ΝΗ3).

Το Ήξερες ότι...