ΘΕΜΑ
Tα συστατικά του αέρα

Tα συστατικά του αέρα

Body
Τα συστατικά του αέρα και η περιεκτικότητά τους σε αυτόν.

Με τον όρο «αέρα» αναφερόμαστε στο κατώτερο στρώμα της ατμόσφαιρας. Ο αέρας είναι ένα μίγμα αερίων που καλύπτει τη Γη. Το μίγμα αυτό περιέχει άζωτο, οξυγόνο, διοξείδιο του άνθρακα, αργό, υδρατμούς κ.ά.

Τα στοιχεία που βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση, ωστόσο, είναι το άζωτο και το οξυγόνο με το καθένα να έχει περιεκτικότητα αντίστοιχα 78,08% v/v και 20,95% v/v. Ακολουθούν το αργό με περιεκτικότητα 0,93% v/v, το διοξείδιο του άνθρακα με περιεκτικότητα 0,03% v/v και όλα τα υπόλοιπα αέρια συνολικά 0,01% v/v.

Η περιεκτικότητα του αέρα στα παραπάνω στοιχεία γενικά διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με την ώρα και την εποχή.

Τα Συστατικά του Αέρα
Άζωτο
78.08%
Οξυγόνο
20.95%
Αργό
0.93%
Διοξείδιο του Άνθρακα
0.03%
Υπόλοιπα Αέρια
0.01%