ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΧΗΜΕΙΑ
Τα ευγενή αέρια

Τα ευγενή αέρια

Body
Τα ευγενή αέρια, οι ιδιότητες και χρήσεις τους.

Τα ευγενή αέρια είναι μια ομάδα χημικών στοιχείων όπου υπό συνηθισμένες συνθήκες, δηλαδή συνθήκες θερμοκρασίας 25oC και πίεσης 1 atm, παρουσιάζουν παρόμοιες ιδιότητες. Είναι μονοατομικά αέρια, άοσμα, άχρωμα και με πολύ μικρή χημική δραστικότητα, δηλαδή αντιδρούν πολύ δύσκολα με άλλα χημικά στοιχεία και ενώσεις.

Τα ευγενή αέρια είναι έξι, το ήλιο (He), το αργό (Ar), το νέον (Ne), το κρυπτόν (Kr), το ξένον (Xe) και το ραδόνιο (Rn). To έβδομο στοιχείο  της ομάδας, το ογκανέσσιο (Og), προβλέπεται ότι είναι στερεό, επομένως πιθανόν να μην ανήκει, τελικά, στα ευγενή αέρια.

Βρίσκουν χρήση στην κατασκευή λαμπτήρων υψηλής απόδοσης καθώς και έγχρωμων λαμπτήρων, αλλά και στη συγκόλληση ευπαθών μετάλλων, όπως χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το τιτάνιο και το ζιρκόνιο. Ειδικότερα, το ήλιο βρίσκει χρήση ως  μέσο πληρώσεως στα αερόστατα.

2
He
Ήλιο
Helium
4.0026
10
Ne
Νέον
Neon
20.180
18
Ar
Αργό
Argon
39.948
36
Kr
Κρυπτό
Krypton
83.798
54
Xe
Ξένο
Xenon
131.29
86
Rn
Ραδόνιο
Radon
(222)