ΘΕΜΑ
Η ρύπανση του εδάφους με λίγα λόγια

Η ρύπανση του εδάφους με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί της ρύπανσης του εδάφους.
  • Το έδαφος και το υπέδαφος επιβαρύνονται με στερεά και υγρά απόβλητα.   
  • Τα απόβλητα της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι δυνατόν να ρυπάνουν και να καταστρέψουν ολόκληρες εκτάσεις του εδάφους, όπως γίνεται με τα πυρηνικά ατυχήματα ή να εισέλθουν στους υδροφόρους ορίζοντες και να επιβαρύνουν το οικοσύστημα, όπως γίνεται με το φαινόμενο του ευτροφισμού.   
  • Με την ανακύκλωση επαναχρησιμοποιούμε ορισμένα υλικά, μετά βέβαια από κάποια κατεργασία, και έτσι επιβαρύνουμε το έδαφος με λιγότερα απορρίμματα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας. 
  • Η ανακύκλωση είναι έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει τοποθετήσει ειδικούς κάδους σε κομβικά σημεία για τη συλλογή χαρτιού, αλουμινίου πλαστικού κ.ά.