Το Έδαφος και το Υπέδαφος

Το Έδαφος και το Υπέδαφος

Το έδαφος και το υπέδαφος έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή και το περιβάλλον. Το έδαφος αποτελείται από ανόργανα υλικά (κυρίως νερό και αέρα), νεκρή οργανική ύλη και μικροοργανισμούς. Αντίστοιχα, το υπέδαφος αποτελείται από πετρώματα που δεν έχουν καθορισμένη σύσταση και από ορυκτά που έχουν καθορισμένη χημική σύσταση.

Τα ορυκτά μπορεί να είναι ανόργανα, οργανικά ή να αποτελούνται ακόμα και από καθαρά στοιχεία. Η Ελλάδα έχει πλούσιο ορυκτό πλούτο, ο οποίος της αποφέρει μεγάλα οικονομικά κέρδη.

Θέματα

To Ήξερες ότι ...

Περισσότερη Χημεία

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης