ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ο σχηματισμός των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών

Σε αυτήν την παρουσίαση μπορείτε να παρακολουθήσετε την μακρόχρονη διαδικασία σχηματισμού των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών από την αργή εξάτμιση των σταγόνων νερού στα σπήλαια και την απόθεση ανθρακικού ασβεστίου.