ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ...
Εδαφικοί ορίζοντες

Εδαφικοί ορίζοντες

Body
Το έδαφος χωρίζεται σε στρώσεις οι οποίες ονομάζονται ορίζοντες. Καθένας από αυτούς έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αποτελείται από διαφορετικά συστατικά, κάποιοι από αυτούς χωρίζονται και σε υποορίζοντες.

Η εξέταση της μορφής ενός εδάφους μπορεί να γίνει στο εργαστήριο με την ανάλυση εδαφικών δειγμάτων. Μπορεί, επίσης, να γίνει με κατακόρυφες τομές βάθους 2 περίπου μέτρων, όπου και φαίνονται οι εδαφικές στρώσεις τις οποίες ονομάζουμε ορίζοντες του εδάφους.

Οι ορίζοντεςστρώματα) που γίνονται διακριτοί είναι οι εξής:

  • Ο επιφανειακός ορίζοντας Ο, ο οποίος είναι ένα στρώμα νεκρής οργανικής ύλης. Ο ορίζοντας Ο αποτελείται από τρεις υποορίζοντες, τον ορίζοντα Ο1 (ή ορίζοντας L) που αποτελείται από αναγνωρίσιμα οργανικά κατάλοιπα, από μία ενδιάμεση στρώση που ονομάζεται ορίζοντας F και από τον ορίζοντα Ο2 ο οποίος έχει πλήρως αποσυντεθεί.
  • O ορίζοντας Α, ο οποίος αποτελεί ανάμειξη οργανικής και ανόργανης ύλης. Και αυτός ο ορίζοντας αποτελείται από τρεις υποορίζοντες, τον ορίζοντα Α1 που είναι πλούσιος σε σκουρόχρωμο οργανικό υλικό και έχει έντονο σκούρο χρώμα, από τον ορίζοντα Α2 που είναι αποχρωματισμένος και από τον ορίζοντα Α3 που είναι μεταβατικός προς τον ορίζοντα Β.
  • Ο ορίζοντας Β που επίσης αποτελείται από τρεις υποορίζοντες, από τον Β1 που είναι μεταβατικός με τον Α, από τον κυρίως ορίζοντα Β2 και από τον Β3 που είναι μεταβατικός με τον ορίζοντα C.
  • Ο ορίζοντας C ο οποίος είναι το αποσαθρωμένο μητρικό πέτρωμα, και
  • Ο ορίζοντας R ο οποίος είναι το βραχώδες υπόθεμα που υπάρχει κάτω από το έδαφος.
Οι εδαφικοί ορίζοντες
Οι εδαφικοί ορίζοντες που διακρίνονται.