ΘΕΜΑ
Oι οργανικές ενώσεις και η χημεία τους

Oι οργανικές ενώσεις και η χημεία τους

Body
Ο κλάδος της Οργανικής Χημείας, οι ενώσεις της και η κατάταξη τους με βάση τη δομή τους και τις ιδιότητές τους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των ενώσεων του άνθρακα αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο και μερικά άλλα στοιχεία και καλούνται οργανικές ενώσεις.

Ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με αυτές είναι η Οργανική Χημεία.

Κάθε ζωντανός οργανισμός αποτελείται από οργανικές ενώσεις. Οι τροφές μας, τα φάρμακα, το ξύλο, το χαρτί και πολλά άλλα υλικά, αποτελούνται από οργανικές ενώσεις που περιέχουν σε μεγάλο ποσοστό άνθρακα.

Ο άνθρακας είναι το μοναδικό χημικό στοιχείο που μπορεί να σχηματίσει απεριόριστο αριθμό ενώσεων. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 12.000.000 γνωστές οργανικές ενώσεις.

Ο άνθρακας έχει τέσσερις μονάδες σύνδεσης. Έτσι, μπορεί να ενωθεί με τέσσερα άλλα άτομα. Δύο ή περισσότερα άτομα άνθρακα (συχνά εκατοντάδες ή και χιλιάδες), ενώνονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους και σχηματίζουν τον σκελετό ή την ανθρακική αλυσίδα των οργανικών ενώσεων. Αν σκεφτούμε ότι με τις υπόλοιπες μονάδες σύνδεσης, κάθε άνθρακας μπορεί να ενωθεί και με άτομα άλλων στοιχείων, μπορούμε να καταλάβουμε τον τεράστιο αριθμό και την ποικιλία των οργανικών ενώσεων.

Παρακάτω βλέπουμε κάποιες από τις απλούστερες ενώσεις που μπορεί να σχηματίσει:

Μεθάνιο
CH4
Αιθάνιο
C2H6
Προπάνιο
C3H8
Μερικές απλές οργανικές ενώσεις.

Oι χημικοί φρόντισαν να ταξινομήσουν τις οργανικές ενώσεις σε τάξεις, σύμφωνα με τη δομή και τις ιδιότητές τους. Εμείς θα ασχοληθούμε με μερικές από αυτές. Τους υδρογονάνθρακες, τις αλκοόλες και μερικές τάξεις, σημαντικές για τη ζωή μας, όπως οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και οι λιπαρές ουσίες.