ΘΕΜΑ
O Περιοδικός Πίνακας με λίγα λόγια

O Περιοδικός Πίνακας με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί του περιοδικού πίνακα
  • O μεγάλος αριθμός των χημικών στοιχείων και η πολλαπλότητα των ιδιοτήτων τους επέβαλε την ανάγκη ταξινόμησhς τους σε ομάδες με κοινές ή παρόμοιες φυσικές και χημικές ιδιότητες.
  • Μετά τις πρώτες προσπάθειες ταξινόμησης των στοιχείων από τον 'Aγγλο Newlands και τη σημαντική εργασία στο ίδιο θέμα του Γερμανού Meyer, ο Ρώσος Χημικός Dmitri Ivanovich Mendeleyev δημοσίευσε τον πρώτο Περιοδικό Πίνακα.
  • Στον σύγχρονο Περιοδικό Πίνακα, τα 113 στοιχεία τοποθετούνται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό.
  • Ο Περιοδικός Πίνακας αποτελείται από 7 οριζόντιες σειρές, που ονομάζονται περίοδοι και αριθμούνται από 1 έως 7, και 18 κατακόρυφες στήλες, που ονομάζονται ομάδες και αριθμούνται από 1 έως 18.
  • Τα άτομα κάθε ομάδας έχουν κοινές ιδιότητες.