ΘΕΜΑ
Περιεκτικότητα στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)

Περιεκτικότητα στα εκατό όγκο κατ' όγκο (% v/v)

Body
H περιεκτικότητα στα εκατό όγκο κατ' όγκο εκφράζει τις μονάδες όγκου της διαλυμένης ουσίας σε 100 μονάδες όγκου διαλύματος.

Στην ετικέτα ενός μπουκαλιού με κρασί διαβάζουμε: "Aλκοόλη 12,5 vol" (vol: volume, όγκος). Η έκφραση 12,5 vol, η οποία στην ολοκληρωμένη μορφή της είναι 12,5 % v/v, ονομάζεται περιεκτικότητα στα εκατό όγκο κατ' όγκο. Η περιεκτικότητα αυτή δίνει τον όγκο της διαλυμένης ουσίας σε 100 όγκους του διαλύματος. Η μονάδα όγκου είναι το χιλιοστόλιτρο (mL) ή το λίτρο (L. Έτσι, η ακριβής έκφραση για την περιεκτικότητα 12,5 % ή x% w/v είναι 12,5 ή x μονάδες όγκου διαλυμένης ουσίας (σε mL ή L) σε 100 μονάδες όγκου διαλύματος (σε mL ή L).

Αν πάρουμε τη τριπλάσια ποσότητα κρασιού, δηλαδή 300 mL, είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι σε αυτήν περιέχεται τριπλάσια ποσότητα αλκοόλης δηλαδή 37,5 mL, αλλά η περιεκτικότητα σε αλκοόλη και της τριπλάσιας ποσότητας εξακολουθεί να είναι 12,5% v/v.

Οι όγκοι διαλυμένης ουσίας σε 100 mL ή A mL διαλύματος περιεκτικότητας όγκο κατ' όγκο x% v/v φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Διάλυμα περιεκτικότητας όγκο κατ' όγκο x% v/v: 100 mL διαλύματος Α mL διαλύματος
Όγκος διαλυμένης ουσίας x mL x·Α/100 mL
Όγκος διαλύματος 100 mL Α mL

Για να παρασκευάσει κανείς διάλυμα περιεκτικότητας όγκο κατ’ όγκο x% v/v,  με μονάδα όγκου τα  mL, μπορεί να προσθέσει x mL της ουσίας σε ένα ογκομετρικό κύλινδρο ή φιάλη. Στη συνέχεια πρέπει να προσθέσει στον κύλινδρο ή τη φιάλη διαλύτη μέχρις ο συνολικός όγκος να γίνει 100 mL, προσέχοντας στο τέλος να μην ξεπεράσει τον τελικό όγκο, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.

Ενσωμάτωση του slideshow vv_instructions.html που έστειλα στον Νικόλα.

Τέλος, στην παραπάνω παρασκευή μπορεί να παρασκευασθεί και διάλυμα όγκου Α mL, αν προσθέσουμε όγκο προς διάλυση ουσίας σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.