ΘΕΜΑ
Τα άτομα με λίγα λόγια

Τα άτομα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί των ατόμων.
  • Ένα από τα θεμέλια της σύγχρονής χημείας είναι η ατομική θεωρία του John Dalton.
  • Σύμφωνα με τον Dalton κάθε στοιχείο αποτελείται από πολύ μικρά σωματίδια που καλούνται άτομα (atoms).  
  • Τα άτομα ενός στοιχείου είναι όμοια μεταξύ τους, ενώ τα άτομα διαφορετικών στοιχείων διαφέρουν μεταξύ τους κατά το μέγεθος, τη μάζα, κ.α.  
  • Στα χημικά φαινόμενα τα άτομα ενός στοιχείου δε μετατρέπονται σε άτομα άλλου στοιχείου και δεν δημιουργούνται εκ του μηδενός.  
  • Κάθε στοιχείο συμβολίζεται με το αρχικό γράμμα της λατινικής του ονομασίας με κεφαλαίο χαρακτήρα. Όταν το αρχικό γράμμα είναι ίδιο σε ένα ή περισσότερα στοιχεία χρησιμοποιείται και δεύτερο γράμμα της λατινικής του ονομασίας με μικρό χαρακτήρα.  
  • Για την αναπαράσταση των ατόμων πολλές φορές χρησιμοποιούμε προσομοιώματα, στα οποία κάθε άτομο παριστάνεται με μια σφαίρα. Το μέγεθος της σφαίρας είναι ανάλογο του μεγέθους του κάθε ατόμου, ενώ για την περαιτέρω διάκριση των στοιχείων χρησιμοποιείται διαφορετικό χρώμα για κάθε στοιχείο. 

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης