ΘΕΜΑ
Φυσικές ιδιότητες και προέλευση των υδρογονανθράκων

Φυσικές ιδιότητες και προέλευση των υδρογονανθράκων

Body
Σε τι φυσική κατάσταση εντοπίζουμε τους υδρογονάνθρακες ανάλογα με το πλήθος των ατόμων άνθρακα και η προέλευσή τους.

Η φυσική κατάσταση των υδρογονανθράκων εξαρτάται από το μέγεθος των μορίων του, δηλαδή το πλήθος των ατόμων του άνθρακα. Έτσι, σε θερμοκρασία 25oC, οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες μέχρι το βουτάνιο (4 άτομα άνθρακα) είναι αέρια. Από το πεντάνιο μέχρι το και το εννεάνιο βρίσκονται σε υγρή κατάσταση, ενώ οι ακόμα μεγαλύτεροι υδρογονάνθρακες σε στερεή κατάσταση.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα σημεία βρασμού των αλκανίων με μέχρι τέσσερα άτομα άνθρακα:

 
Μεθάνιο
CH4
Αιθάνιο
C2H6
Προπάνιο
C3H8
Βουτάνιο
C4H10

Πολλοί υδρογονάνθρακες βρίσκονται στη φύση. To μεθάνιο εκλύεται στους βάλτους και τα λιμνάζοντα νερά. Οι μεγαλύτερες πηγές του όμως, είναι το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθάνιο και περιέχει μικρές ποσότητες αιθανίου, προπανίου και βουτανίου.

Το αργό πετρέλαιο αποτελείται κυρίως από υγρούς υδρογονάνθρακες, στους οποίους είναι διαλυμένοι αέριοι και στερεοί υδρογονάνθρακες.