ΘΕΜΑ
Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων

Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων

Body
Τα μέταλλα έχουν πολλές κοινές αλλά και διαφορετικές ιδιότητες που βρίσκουν εφαρμογή σε ποικίλους τομείς της καθημερινότητάς μας.

Ο χαλκός, ο άργυρος, ο σίδηρος, ο χρυσός και πολλά άλλα στοιχεία του περιοδικού πίνακα εμφανίζουν σχετικά παρόμοιες ιδιότητες. Τα στοιχεία αυτά τα ονομάζουμε μέταλλα.

  • Όλα τα μέταλλα είναι στερεά, εκτός από τον υδράργυρο που είναι υγρός. 
Hg
Υδράργυρος, το "υγρό μέταλλο"
  • Τα περισσότερα έχουν αργυρόλευκο χρώμα, εκτός από τον χαλκό που είναι κοκκινωπός και τον χρυσό που είναι κίτρινος.
silver gold bronze
Χρυσός, Άργυρος και Χαλκός
  • Τα μέταλλα έχουν επίσης έντονη λάμψη και είναι ελατά και όλκιμα.

Ελατά σημαίνει ότι χτυπώντας τα με ένα σφυρί όπως οι σιδεράδες, μπορούμε να τους δώσουμε οποιοδήποτε σχήμα. Έτσι μπορούν να μετατραπούν σε φύλλα, όπως οι λαμαρίνες.

Λαμαρίνα
Απόδοση σχήματος σε μέταλλο

Όλκιμα σημαίνει ότι μπορούν με κατάλληλη κατεργασία να μετατραπούν σε σύρματα.

wires
Μεταλλικά σύρματα
  • Τα μέταλλα έχουν γενικά υψηλά σημεία τήξης. Αυτό σημαίνει ότι λιώνουν σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με θέρμανση μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε υγρά και να τους δώσουμε διάφορα σχήματα, χύνοντάς τα σε καλούπια.
aluminum
Λιωμένο μέταλλο σε καλούπια
  • Τα μέταλλα είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού, επιτρέπουν δηλαδή στο ηλεκτρικό ρεύμα να τα διαπερνά εύκολα αλλά και καλοί αγωγοί της θερμότητας. Αν πλησιάσουμε δηλαδή το άκρο ενός σύρματος από σίδηρο στη φωτιά, σύντομα θα αισθανθούμε την αύξηση της θερμοκρασίας στο χέρι μας, στο άλλο άκρο του σύρματος.
wires
Τα μέταλλα άγουν τον ηλεκτρισμό 
  • Τα μέταλλα, σε γενικές γραμμές, είναι σκληρά και χαράσσονται δύσκολα, όμως η σκληρότητα αυτή διαφέρει από μέταλλο σε μέταλλο. Το νάτριο, Na, είναι μαλακό σαν πλαστελίνη και κόβεται με το μαχαίρι, ενώ ο σίδηρος, Fe, είναι πολύ σκληρός.
iron
Η σκληρότητα των μετάλλων