ΘΕΜΑ
Τα οξέα με λίγα λόγια

Τα οξέα με λίγα λόγια

Body
Μικρή ανακεφαλαίωση περί οξέων
 • Τα κυριότερα οξέα είναι το υδροχλωρικό (HCl), το νιτρικό (HNO3), το θειικό (H2SO4) και το οξικό οξύ (CH3COOH).
 • Τα οξέα έχουν όξινη γεύση.
 • Τα οξέα μεταβάλουν το χρώμα των φυσικών και χημικών δεικτών.
 • Τα οξέα αντιδρούν με τη σόδα και το μάρμαρο (ανθρακικά άλατα) και παράγουν διοξείδιο του άνθρακα.
 • Τα οξέα αντιδρούν με δραστικά μέταλλα και ελευθερώνουν υδρογόνο.
 • Σύμφωνα με τον Arrhenius οξύ είναι κάθε χημική ένωση που διαλύεται στο νερό και ελευθερώνει κατιόντα υδρογόνου (H+) στο διάλυμα.
 • Η οξύτητα των διαλυμάτων οφείλεται στα κατιόντα υδρογόνου (H+) και εξαρτάται από την ποσότητά τους στο διάλυμα.
 • Η οξύτητα των διαλυμάτων μετριέται στην κλίμακα pH (0-14).
 • Η τιμή του pH ενός διαλύματος μετριέται με τα πεχάμετρα και το πεχαμετρικό χαρτί.
 • H τιμή του pH ενός διαλύματος οξέος βρίσκεται στην περιοχή 0-7, μειώνεται όταν συμπυκνώνεται και αυξάνεται όταν αραιώνεται.
 • Τα διαλύματα που έχουν τιμή pH ίση με 7 είναι ουδέτερα.
 • Τα οξέα υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισμό, στα τρόφιμα, σε διάφορα υγρά και απορρυπαντικά καθημερινής χρήσης.
 • Τα οξέα έχουν πολλές εφαρμογές στο χημικό εργαστήριο και τη βιομηχανία.
 • Η όξινη βροχή είναι το φαινόμενο όπου το νερό της βροχής περιέχει οξέα και προκαλεί διάβρωση στα μαρμάρινα μνημεία και βλάβες στους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.

Ερωτήσεις Ανακεφαλαίωσης