ΘΕΜΑ

Ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα

Body
Όλα τα άλατα δεν έχουν την ίδια ικανότητα να διαλύονται στο νερό, κάποια διαλύονται εύκολα είναι δηλαδή ευδιάλυτα και κάποια λιγότερο ή και καθόλου είναι δηλαδή δυσδιάλυτα.

Τα άλατα, ανάλογα με τη διαλυτότητά τους στο νερό διακρίνονται σε ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα.
Παράδειγμα ευδιάλυτου άλατος στο νερό είναι το χλωριούχο νάτριο που παρασκευάζεται από την ανάμειξη διαλυμάτων υδροχλωρικού οξέος και καυστικού νατρίου, δηλαδή την εξουδετέρωση τους.

Από την άλλη μεριά κατά την ανάμιξη ανθρακικού οξέος (H2CO3) και υδροξειδίου του ασβεστίου (Ca(OH)2) σχηματίζεται το δυσδιάλυτο άλας ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), το οποίο καταβυθίζεται στον πυθμένα του δοχείου ως λευκό στερεό ίζημα.

Γενικά ως διαλυτότητα μιας ουσίας, ορίζεται η μέγιστη δυνατή ποσότητα της ουσίας που μπορεί σε ορισμένη θερμοκρασία να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα διαλύτη. Ο συνηθέστερος διαλύτης είναι το νερό. Η διαλυτότητα εκφράζεται ως η ποσότητα σε  γραμμάρια (g) του άλατος που μπορούν να διαλυθούν σε 100 γραμμάρια (100 g) νερού στους 25 ο C.

Οι διαλυτότητες μερικών από τα σπουδαιότερα άλατα δίνονται στο πίνακα που ακολουθεί:

Διαλυτότητες αλάτων
Άλας Χημικός τύπος Διαλυτότητα
(g άλατος / 100 g νερού)
Χλωριούχο νάτριο NaCl 36
Βρωμιούχο νάτριο NaBr 95
Ιωδιούχο νάτριο NaI 185
Ιωδιούχο κάλιο KI 148
Νιτρικός άργυρος AgNO3 245
Ανθρακικό ασβέστιο CaCO3 Σε ίχνη διαλυτό (0,0013)
Θειικό ασβέστιο CaSO4 Δυσδιάλυτο (0,21)
Χλωριούχος άργυρος AgCl Αδιάλυτο (0,0000001)
Φωσφορικό ασβέστιο Ca3(PO4)2 Δυσδιάλυτο (0,002)